Se den store spredningen av våre prosjekter

Prosjektkatalogen vår viser at det norsk-russiske samarbeidet strekker seg helt fra de sydligste delen av Nordland til de østligste delene av Barentsregionen.
Barentskart

Nærmere 500 prosjekter er puttet inn i kartet og viser spredningen av barentsprosjekter. (Ill: Googlemaps/ Kim Stenersen)

Vi har plottet lokasjonen for nærmere 500 barentsprosjekter inn på et google-kart. Det har gitt oss et helt unikt kart som viser den enorme utstrekningen av prosjektsamarbeidet.

Hvert år fordelere Barentssekretariatet 25 millioner kroner til prosjektsamarbeid. På grunn av pandemien har vi fordelt støtte til langt færre prosjekter det siste året, men det betyr ikke at barentssamarbeidet er i hvilemodus. Vår kollega Kim har plottet samtlige prosjekter de siste tre årene inn i et google map for å se fordelingen av aktiviteten. Mange av punktene på kartet kan inneholde flere prosjekter og det totale antallet av prosjekter som er lagt inn er rundt 500. 

Tildelinger i 2021

På lista under ser du hvilke prosjekter vi har fordelt støtte til i 2021. Hele 25 prosjekter er allerede startet eller skal starte i løpet av året. Til sammen har vi fordelt nesten 4,5 millioner kroner til disse prosjektene. 

Finnmark internasjonale litteraturfestival (Finnlitt 2021)

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

114 000

Together we climb mountains/ Danceartists in Barents

STELLARIS DANSTEATER

55 000

Musikk til min hjemplass

RANA KOMMUNE

99 000

Journalistsamarbeid på tvers av stengte grenser

THE INDEPENDENT BARENTSOBSERVER AS

65 000

Puppets without borders

SCENEFOLK

348 000

Ung Skaperkraft i Barentsregionen 2.prosjektår

SENJA KOMMUNE 

300 000

OPPSTRYK FINNMARK

OPPSTRYK FINNMARK

188 000

Innendørs

MARIANNA MELENTEVA

40 000

Energy Opportunities in the Arctic

PETRO ARCTIC 

367 000

Prosessering av alger til industriråstoff

MM OCEAN AS 

120 000

Barents exchange 2021

FRI TROMS OG FINNMARK

325 000

Vi deltar til tross for....

Tromsø kommune

45 000

PetRa

SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS 

245 000

New Arctic Voices - kreativitetsprosjekt for ung rytmisk musikkskaping

SENJA KOMMUNE

165 000

Breast cancer volunteers school online

FFB VESTERÅLEN 

43 000

Juridiske problemstillinger relatert til norsk og russisk fiske i hverandres økonomiske soner og i internasjonalt farvann i Barentshavet

KARLSØY KOMMUNE

70 000

Salsasamarbeid

KIRKENES SALSAKLUBB

24 000

Musikk for alle vinder 2021

GRUBEN BARNEKOR

108 000

Barents Teaterplattform seminar 2021 online

RUNO TEATER EKATERINA BESPALOVA 

41 000

Sámi Grand Prix og SGP Cover 2021

STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO

150 000

Sang- og teatersamarbeid på Folkefestival i Umba

VARDOBAIKI AS 

155 000

Narjan Mar Cruiseutvikling

Barents Communications

120 000

Arktisk sommerskole for musikk og dans

KULTURSKOLEN, TROMSØ KOMMUNE 

500 000

Tre kulturer møtes i Norge, 2021

VARDOBAIKI AS

346 000

Riddu Nuorat/ Russland til Riddu 2021

RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

450 000

 

 

 

    4 483 000

 

Stor aktivitet i 2020.

Også i 2020 var det en betydelig prosjektaktivitet, til tross for at landet og grensa til Russland ble stengt ned 12. mars. 

Noen prosjekter rakk å bli gjennomført før koronaen bredte seg. I januar arrangerte Kirkenes Svømmeklubb Barentsstevnet med unge svømmetalenter fra store deler av Barentsregionen. Brytestevnet Tana Cup ble også gjennomført med stor suksess i regi av Tana Bryteklubb med brytere på høyt nivå fra Norge, Russland og Finland. Barents Press var til stede under Kirkeneskonferanse og ble tildelt Thorvald Stoltenbergs pris. Spionasje og etterretning var sentrale tema under Barents Spektakel som ble åpnet av Kulturminister Abid Raja.

Den gode starten på Barentsåret fikk en brå stans da omfattende smitteverntiltak ble satt til verks. Nedstengningen av samfunnet og grensen til Russland kom brått på og mange måtte utsette eller avlyse prosjektet som skulle gjennomføres i mars og april. Barentssekretariatet tok grep for å tilrettelegge for aktiviteter og lanserte retningslinjer for digitalt samarbeid. Det ble fort tydelig at det ikke stod på samarbeidsviljen, for i mai delte vi ut nærmere 2 millioner kroner til digitale møter mellom folk i Barents.

Tromsø Turnforening raskt ute med å få til digitale treninger innen rytmisk sportsgymnastikk med turnere fra hele Nord-Norge og Murmansk og Kandalaksja i Russland. Prosjektet ble gjennomført med stor suksess og de har fått støtte til et tilsvarende prosjekt i 2021 med enda flere klubber involvert. Det ble også danset salsa foran PC-skjermer i Murmansk, Tromsø og Kirkenes fra mai til august i regi av Kirkenes Salsaklubb. 4H arrangerte digitale klubbkvelder og Vesterålen Brystkreftforening hadde sosiale og faglige sammenkomster over skjermen.

Det ble en sommer uten de store møtepunktene da både Riddu Riddu og Markomeannu måtte avlyses. Likevel fikk Pomorfestivalen til en unik festival som publikum i hele verden kunne følge via internett. Kunstnerkollektivet Taibola i Arkhangelsk satt opp en live stream av arbeidet sitt med det nyeste tilskuddet til Vardøs mange kunstinstallasjoner, to fuglekikkere og en lundefugl.

Da 2020 gikk mot slutten var mange gode digitale prosjekter gjennomført. Det hadde ikke blitt et like godt år hadde det ikke vært for omstillingsdyktige og samarbeidsvillige folk i hele Barents. Den digitale kompetansen har økt betraktelig og vi i Barentssekretariatet ser tydelige fordeler med at man har lært seg å kommunisere uten og møtes fysisk.

En fordel med digitale møter er at geografien på ingen måter er en begrensning for samarbeid. Vi ser at flere partnere enn tidligere kan delta på samme prosjekt. På den måten kan Barentsfamilien utvides ved at nye partnere involveres i eksisterende samarbeidsprosjekt. Vi ser også at digitale møter koster mindre å gjennomføre enn fysiske møter. Så man må ikke bare se på tallene, men også ta med i beregningen at vi har fått mer aktivitet per krone i 2020, enn tidligere år. Det er selvsagt ønskelig at man gjenopptar de fysiske møtene så snart det er forsvarlig.

Retningslinjene for digitalt samarbeid vil fortsette å gjelde inntil videre.