BarentsKult: En støtteordning for profesjonell kunst og kultur

Jobber du med profesjonell kunst og kultur i Nord-Norge og Sápmi, og ønsker å samarbeide med kolleger i Barentsregionen? Da bør du sjekke ut mulighetene som BarentsKult kan gi deg.

Published 04. oktober 2021

BarentsKult er Barentssekretariatets program rettet mot profesjonelle kunst- og kulturaktører som ønsker å samarbeide med kolleger nord i Sverige og Finland.

Programmet skal fremme og finansiere prosjekter innenfor feltet kunst og kultur, i hovedsak med deltakere fra den norske, svenske og finske delen av Barentsregionen og hele Sápmi.

Et av målene for BarentsKult er å bidra til et sterkere samarbeid mellom samiske kunstnere og kulturaktører. Ordningen omfatter også samarbeid med uavhengige russiske aktører i Barentsregionen.

BarentsKult skal stimulere til at det skapes nye kulturuttrykk gjennom internasjonalt samarbeid. Prosjektene som får innvilget støtte skal foregå i nord, og målet er å bidra til å skape gode lokalsamfunn i Nord-Norge.

Hvem kan søke?

Du som søker må bo og jobbe i Nord-Norge eller Sør-Sapmi, og du ha en samarbeidspartner i Nord-Sverige, Nord-Finland eller fra begge landene. I tillegg kan du ha med samarbeidspartnere fra resten av Norge.

Hvis du har et relevant prosjekt, kan partneren også være fra det øvrige nordlige Norden (Færøyene, Island og Grønland), eller arktiske områder i Canada og USA 

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Prosjektet må inneholde samarbeid mellom profesjonelle nordnorske kunst- og kulturaktører (eventuelt profesjonelle samiske aktører fra Sør-Sapmi) og profesjonelle aktører fra finsk og/eller svensk del av Barentsregionen.

For å oppnå støtte må norske og utenlandske kunstnere skape noe nytt sammen gjennom prosjektet; for eksempel en ny teater- eller danseforestilling, ny musikk, en felles kunstutstilling eller andre kulturuttrykk.

Hvilke kostnader dekkes?

BarentsKult kan dekke kostnader knyttet til nordnorske partnere og deltakere, eller partnere og deltakere fra Sør-Sapmi.  

I særlige tilfeller kan det søkes om å dekke kostnader knyttet til norske deltakere/partnere fra andre steder i landet og/eller uavhengige russiske partnere og deltakere.

Midlene kan ikke dekke kostnader forbundet med andre lands deltakere/partnere; det vil si at de finske og svenske partnerne må finne andre finansieringskilder for sin deltakelse i prosjektet.

BarentsKult kan dekke inntil 70 prosent av kostnadene i prosjektet. Prosjektmidlene kan kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere prosjektet og formålet med ordningen.

Hvordan søker du?

Hvis dette høres ut som noe for deg må du sendes inn din søknad via Barentssekretariatets søkerportal. Husk at prosjektet må være gjennomarbeidet og grundig planlagt, og søknaden godt utformet.

Når kan du søke?

For BarentsKult-programmet har to årlige søknadsfrister, en på våren og en på høsten. I 2024 blir det derimot ikke mulig å søke på nytt på høsten, på grunn av en stor søkermasse i tildelingsrunden på våren.

Kontaktperson i Barentssekretariatet

Om du har spørsmål rundt BarentsKult-programmet, ta kontakt med vår kulturrådgiver Margrethe Alnes:

E-post: margrethe@barents.no 
Telefon: 995 83 060

Hvem finansierer BarentsKult?

Programmet finansieres av Kommunal og distriktsdepartementet, Kulturdepartementet og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Her finner du forskriften for Barentssekretariatets tilskuddsordninger.