Barentssekretariatets organisering

Disse representantene fra Nordland og Troms og Finnmark sitter i vårt styre og representantskap.

Published 05. oktober 2021

Representantskapet 2019 - 2023
Nordland (www.nfk.no)
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder (Personlig vara: Mona Nilsen)
Marius Meisfjord Jøsevold (Personlig vara: Svein Eggesvik)
Beate Bø Nilsen (Personlig vara: Joakim Sennesvik)

Troms og Finnmark (www.tffk.no)
Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder (Personlig vara: Odne Stunes)
Kirsti Bergstø, (Personlig vara: Elin Mathisen)
Tove Alstadsæther, (Personlig vara: Tom Erik Forså)

Styrets sammensetning for perioden 2020 - 2022 er:
Stig Olsen (styreleder), Nordland fylkeskommune
Bente Knudsen Helland (styrets nestleder), Troms og Finnmark fylkeskommune
Eilen Zakariassen, Nordland fylkeskommune
Øystein Ruud, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2020- 2022 er:
Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune
Zdenek Dvorak, Nordland fylkeskommune
Ian Jawahir, Troms og Finnmark fylkeskommune
Linda Mosand, Troms og Finnmark fylkeskommune