Barentssekretariatets organisering

Disse representantene fra Nordland og Troms og Finnmark sitter i vårt styre og representantskap.

Published 05. oktober 2021

På denne siden vil du finne møteinnkallinger, sakslister og saksfremlegg i forbindelse med representantskapets møter.

Barentssekretariatets representantskap er vårt viktigste bindeledd mellom de tre eierfylkene og sekretariatet. Det er politikere fra fylkestingene i de tre fylkene som utgjør representantskapet, og der fylkesrådsleder eller fylkesordfører fra fylkene vanligvis er representert. Representantskapet møtes to ganger i året, før sommeren og mot slutten av året. 

Våre eiere i de tre nordnorske fylkeskommunene, Nordland, Troms og Finnmark, har tre representanter hver i representantskapet. Disse velges av fylkestingene.

Barentssekretariatet vil i forbindelse med møtene i representantskapet publisere nyhetssaker på vår nettside med sakspapirene til møtene. En oversikt over disse finner du her: 

Følgende representanter er valgt for perioden 2023 til 2027:

Kristina Torbergsen, leder i representantskapet
Benjamin Furuly, vara 
Erik Losnegaard Mevik, vara 
Irene Vanja Dahl, medlem 
Cecilie Mathisen, vara
Ane Marthe Sani, vara
Jens Ingvald Olsen , medlem 
Bjarne Rohde, vara
Toril Bakken Kåven, vara

Svein Eggesvik, fylkesrådsleder
Bjørn Larsen, vara 
Linda Helén Haukland, vara
Marianne Dobak Kvensjø, medlem
Arne Ivar Mikalsen, vara
Bente Iren Hanssen , vara
Elin Dahlseng Eide, medlem
Christian Torset, vara
Synne Høyforsslett Bjørbæk, vara

Hans-Jacob Bønå, fylkesordfører
Heidi Holmgren, vara
Magne Ek, vara
Dagny Olaussen, medlem
Thomas Mølmann, vara
Hege Bjørkmann, vara
Linda Beate Randal, medlem
Hallgeir Strifeldt, vara
Alf N. Hansen, vara

Bjørn Olsen, styreleder (vara: Jørgen Blkset)
Odne Stunes, nestleder (vara: Vanja Terentieff)
Helén Johanne Andersen, medlem (vara: Øystein Ruud)
Eilen Zakariassen, medlem (vara: Zdenek Dvorak)
Bente Knudsen Helland, medlem (vara: Ian Jawahir)