Hvem er vi?

Barentssekretariatet skal bidra til å skape bedre samfunn i Nord-Norge gjennom internasjonalt samarbeid med våre naboland i Barentsregionen.

Published 04. oktober 2021

Vi eid av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, mens våre støtteordninger og vår drift finansieres i all hovedsak av Kommunal- og distriktsdepartementet.  

Vårt kontor ligger i Kirkenes sentrum, hvor vi er syv ansatte som jobber innen ulike fagområder. Mer om våre ansatte finner du i lenken under.

Våre ansatte per 1 desember 2023. Fra venstre: Jenny Mikkelsen Spring, Kim Stenersen, Margrethe Alnes, Marit Egholm Jacobsen, Aslak Ballari, Ann-Iren Martinussen, Håkon Roald Sverdrupsen og Elizaveta Vassilieva.
Vårt nye oppdrag

Da Barentssekretariatet ble opprettet i 1993, var vår viktigste oppgave å bidra til å bygge tillit over den nylig åpnede grensen mot Russland. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar 2022 har dette arbeidet blitt vanskeligere, og Barentssamarbeidet rettes nå i større grad mot våre nordiske naboer.

Gjennom å støtte gode samarbeidsprosjekter mellom nordnorske aktører og prosjektpartnere i våre naboland i Barentsregionen skal vi bidra til å skape gode samfunn i Nord-Norge.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet drifter Barentssekretariatet et multilateralt ungdomsprogram. Kulturdepartementet og de to nordligste fylkene er med på å finansiere kulturprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatets prioriteringer styres av representantsskapet, som består av tre representanter fra det politiske nivået i de to nordnorske fylkeskommunene. Fylkeslederne i Nordland og Troms og Finnmark sitter alltid i representantskapet. 


Hva er Barentsregionen?

Barentsregionen er enorm. Hele 1,9 millioner kvadratkilometer, noe som tilsvarer 3 ganger Frankrikes areal. Lær mer om regionen vår her


En januardag i 1993

11. januar 1993 ble Barentsregionen opprettet. Hvordan ble dette en realitet og hva var egentlig bakgrunnen for etableringen?