Et godt Barentsprosjekt starter med deg

På grunn av at Barentssekretariatet har fått tildelt begrenset med midler i 2018, kan vi ikke ta imot flere søknader for inneværende år. Vi kommer til å åpne for prosjektsøknader for 2019 i slutten av oktober.

Det vil fortsatt være mulig å levere inn sluttrapporter i perioden der søknadsportalen er lukket. Mer informasjon om endringene denne høsten finner du i denne artikkelen.

Selv om vi ikke tar imot flere søknader i 2018, er det ikke noe i veien for at du kan starte planleggingen av ditt prosjekt i 2019, så det er bare å ta kontakt om du lurer på noe. Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekt som mulig. Vår jobb er å rettlede deg til en god søknad som vil danne grunnlaget for et godt prosjekt.