Et godt Barentsprosjekt starter med deg

Barentssekretariatet hjelper deg med å realisere ditt norsk-russiske samarbeidsprosjekt. Gjennom prosjektmidler fra Utenriksdepartementet fordeler vi hvert år støtte til mellom 200 og 300 samarbeidsprosjekter. Neste gang kan det være din idé som blir realisert.

Utenriksdepartementets viktigste mål med de regionale prosjektene er å bidra til tillitsbygging og grenseoverskridende folk-til-folk-samarbeid med Russland i nord. Prosjektene skal favne et bredt spekter av samfunnet som kultur, idrett, utdanning, miljø, sivilt samfunn, urfolk og næringsliv. Målgruppen for ordningen er norske og russiske aktører i Barentsregionen.

Fristene for å søke prosjektmidler hos Barentssekretariatet er følgende: 

  • 1. februar
  • 1. mai
  • 1. september
  • 1. november

For BarentsKult er fristene: 

  • 1. februar
  • 1. september. 

Barentssekretariatet ønsker å legge til rette for at så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekter som mulig kan bli realisert og gir deg gjerne råd på veien mot en god søknad. Sjekk gjerne ut veiledningene i margen eller ta kontakt med en av våre saksbehandlere. 

NB: VI BEKLAGER AT VI HAR EN DEL PROBLEMER MED SØKEPORTALEN VÅR OM DAGEN.

Vi oppfordrer alle til å skrive søknaden i et tekstbehandlingsprogram og så lime inn i de ulike søknadsfeltene fra denne. Dersom du sliter med søknaden, var ikke sen om å ta kontakt enten på e-post: info@barents.no eller på telefon 78 97 70 50.