Et godt Barentsprosjekt starter med deg

Barentssekretariatet kan hjelpe deg med å realisere ditt norsk-russiske samarbeidsprosjekt. Hvert år fordeler vi støtte til mellom 200 og 300 samarbeidsprosjekter og neste gang kan det være din idé som blir realisert.

Barentssekretariatet har innført fire årlige søknadsfrister for alle søknader om Barentsmidler. Fristene er: 

  • 1. februar
  • 1. mai
  • 1. september
  • 1. november

For BarentsKult er fristene: 

  • 1. februar
  • 1. september. 

Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekt som mulig. Vår jobb er å rettlede deg til en god søknad som vil danne grunnlaget for et godt prosjekt.Om du er fersk søker, sjekk ut veiledningene i margen eller ta kontakt med en av våre saksbehandlere. 

NB: Erfarne søkere vil se at søknadsskjemaene har nytt design og litt endret oppsett, men mye vil dere kjenne igjen. Les mer om den nye portalen her.