Hva er et Barentsprosjekt?

Barentssamarbeid har vært fokusert på å bygge kunnskap og tillit på tvers av vår felles norsk-russiske grense. Med utbruddet av krigen i Ukraina er mye av samarbeidet satt i bero, men det er fortsatt mulig å få støtte til noen prosjekter. 

Hva er Barentssekretariatet?

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap, eid av Nordland og Troms og Finnmark og i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet.  Målet med barentssamarbeidet har vært å bidra til tillitsbygging og grenseoverskridende folk-til-folk-samarbeid mellom nordmenn og russere i nord. Dessverre har krigen i Ukraina satt det meste av dette samarbeidet i bero. Videoen med Utenriksminister Anniken Huitfeldt ble tatt opp før krigsutbruddet i Ukraina.

31
Prosjekter hittil i år
2098
Norske deltakere
742
Russiske deltakere