Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 44
Norske deltakere: 1835
Russiske deltakere: 1533

Alle prosjekter

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oppstryk Finnmark