Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

11. januar er det 25 år siden Kirkeneserklæringen ble signert. Det markerte starten på et suksessrikt samarbeid for fred og stabilitet i nord.
I 2017 var det 13 prosent vekst i tildelingene til BarentsKult og hele 19 nyskapende kulturprosjekter fikk støtte.
Antallet passeringer over Storskog gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.
1. februar er søknadsfristen for at prosjektet ditt skal være med i vurderingen denne høsten.
Barents Summer Games i Bodø var et av 226 prosjekter som fikk støtte av Barentssekretariatet i 2017.
Trafikken øker igjen på den norsk-russiske grensepasseringen. Fordal ønsker utvidede åpningstider på grensestasjonene.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 21
Deltakere hittil i år: 4727
Unge deltakere hittil i år: 3252

Kommende prosjekter

Kirkenes svømmeklubb
Pikene på broen
Nordområdesenteret Bodø
Stiftelsen Midt-Troms Museum
RuNo Teater
Darya Katyba