Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Disse jentene er de eneste niåringene som spiller jentefotball i Murmansk i dag. Nå ønsker Finnmark fotballkrets å mangedoble antallet igjen.
Barentssekretariatet har åpnet mottaket for prosjektsøknader igjen. Vi har nå fire årlige frister for søknader og neste er 1. februar.
Prosjektlederkonferansen 2018 er historie, men kanskje har du noen innspill på hva vi kunne gjort annerledes?
Barentssekretariatets første podcast er publisert.
Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: Prosjektlederkonferansen 2018!
Kronikk av sekretariatsleder Lars Georg Fordal
Årets nedskjæringer gjør at færre søkere får midler.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 121
Norske deltakere: 7606
Russiske deltakere: 5427

Kommende prosjekter

Pasvik folkehøgskole
Alta kommune
Bjørnevatn skole
RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger
UIT Norges Arktiske Universitet