Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Barentssekretariatets første podcast er publisert.
Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: Prosjektlederkonferansen 2018!
Kronikk av sekretariatsleder Lars Georg Fordal
Årets nedskjæringer gjør at færre søkere får midler.
Barentssekretariatet søker lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Søknadsfrist: 6. september.
Barentssekretariatet tar dessverre ikke imot flere søknader i 2018. Begynn derfor planleggingen av ditt prosjekt for 2019.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 121
Norske deltakere: 7606
Russiske deltakere: 5427

Kommende prosjekter

Finnmark fylkesbibliotek