Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Påtroppende UIT-rektor Dag Rune Olsen fikk med seg prosjektstøtte til Barentspluss-programmet hjem til Tromsø.
Årsmeldinga til Barentssekretariet forteller om et år med redusert aktivitet som følge av koronatiltakene, men likefullt et år der vi så nye spennende løsninger for samarbeid.
Gunnhild Schmidts Russlands-engasjement ble vekket da hun så en russisk krigsfange bli mishandlet av en offiser. Vi møtte henne på Kiberg 8. mai.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 44
Norske deltakere: 1835
Russiske deltakere: 1533

Alle prosjekter

Stellaris Dans Teater
FRI Troms og Finnmark
Várdobáiki samisk senter
Troms og Finnmark fylkeskommune
Oppstryk Finnmark