Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Kirkenes vgs. er en internasjonal møteplass for Barents-ungdom.
Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: ProsjektGlederkonferansen 2018!
Barentssekretariatet oppfordrer alle med en prosjektidé i magen om å fortsette planleggingen og sende inn sin søknad.
11. januar er det 25 år siden Kirkeneserklæringen ble signert. Det markerte starten på et suksessrikt samarbeid for fred og stabilitet i nord.
I 2017 var det 13 prosent vekst i tildelingene til BarentsKult og hele 19 nyskapende kulturprosjekter fikk støtte.
Antallet passeringer over Storskog gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 23
Deltakere hittil i år: 4946
Unge deltakere hittil i år: 3341

Kommende prosjekter

Pikene på broen
Nordområdesenteret Bodø
Stiftelsen Midt-Troms Museum
RuNo Teater
Darya Katyba