Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

SAVE THE DATE - 21st August: In Trondheim
I Arkhangelsk skal gammel kunnskap om bygging av skonnerter vekkes til live av norske båtbyggere.
Indigenous peoples from all over the Barents Region gather in Lycksele, Sweden on the 27th and 28th of May.
Har du et barentsprosjekt på gang haster det med å få sendt inn søknaden til 1. mai-fristen.
Barentsregionen er det området i Arktis med størst utviklingsmuligheter, var guvernørene i Talking Barents panelet i St. Petersburg enige om.
Når Vladimir Putin, Erna Solberg og en rekke andre statsledere møtes i St. Petersburg den 9. og 10. april.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 113
Norske deltakere: 8059
Russiske deltakere: 8748

Kommende prosjekter

Barents Regional Youth Council
Rana Gitarforening
Bodø kommune
Foreningen Isogaisa
Barents Sportskomité
High North Center for Business, Universitetet i Nordland