Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Barentssekretariatet i Kirkenes ønsker å styrke norsk-russisk næringsaktivitet gjennom en ettårig prosjektstilling
Arctic Skills samler elever fra fire land for å konkurrere i yrkesfag. I år blir ingen unntak.
Annet hvert år tildeler Barentsrådet 10.000 Euro til en kunstner eller institusjon som skaper grenseoverskridende samarbeid.
Barentssekretariatet utlyser konkurranse for å lage et prisminne til mottakere av Thorvald Stoltenbergs pris
Barentssekretariatet ønsker en ekstern evaluering av finansieringsprogrammet BarentsKult.
Russiske Valentina Likhosjva får prisen for hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen.
Se Kirkeneskonferansens digitale sending her

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 36
Norske deltakere: 1596
Russiske deltakere: 1345

Alle prosjekter

Øresvik skole
Várdobáiki samisk senter
Barents Communication Magne Kveseth
Riddu Riddu Festivála
FYRVIKA ANDENES AS