Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK

Høsten 2021 skal RuNo Teater (Tromsø) i samarbeid med Monplezir Teater, Ksenia Mikheeva og Sergej Osadchuk gjennomføre iscenesetting og premiere av litteratur konsert-forestilling basert på Doctor Zhivago av B. Pasternak og Victoria av K. Gamsun. Forestillingen har premiere på Dansefestival Barents 2021 i Hammerfest.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

Elever ved Øresvik skole setter opp en musikal sammen med russiske elever fra Petrozavodsk. Første del av prosjektet ble gjennomført i 2020.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK

Prosjekt "Det nye Pomorsamarbeidet" skal etablere en ny samarbeidsarena mellom russiske og norske fiskeriaktører.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
880 000 NOK

Barents Press Norge ønsker å videreføre sin allerede påbegynte kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 200 000 NOK

Den 17. kunst og kultur festivalen Barents Spektakel i regi av Pikene på Broen på Kirkenes blir helt forskjellig fra de forrige. Både tema og festivalens form vil representere en direkte respons på utfordringene som har dukket opp som et resultat av Coronavirus-pandemien­­.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
800 000 NOK

Gjennom årene har Barents Spektakel blitt en essensiell brobyggingsfestival, tverrfaglig møteplass og internasjonal folkefest for hele Barentssamfunnet.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
280 000 NOK

­­RuNo Teater Ekaterina Bespalova skal i samarbeid med en revygruppe fra Nord-Norge, gruppen fra Kulturhuset Pervomajsky og Hålogaland Amatørteaterselskap arrangere Senior Barents Digitalt i februar 2021.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
432 000 NOK

Rådene for personer med funksjonsnedsettelser i Murmansk og Troms og Finnmark skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å styrke unge mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter i overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
306 000 NOK

The Student Forum aims at fostering peer-based learning and professional development amongst students.­­

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

Tromsø internasjonale filmfestival vil i 2021 invitere profesjonelle musikere fra Barentsregionen til å lage ny musikk til en film fra stumfilmepoken.­­

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

Unikt kunstnerisk innhold og en åpen dialog mellom kunstnere og publikum er kjernen i dette prosjektet.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

Stella Polaris AS ønsker gjennom prosjektet å benytte de relasjoner man har i Nordvest-Russland til å få en oversikt over hvilke nye rekeaktører som er kommet til på russisk side i den hensikt å innlede et mulig, framtidig samarbeid med disse.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

Selskapet ønsker å gjennomføre en forstudie for å analysere mulighetene for å i fremtiden inngå partnerskap med russiske reisebyråer/aktører som selger skreddersydde reiser til Norge.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
314 000 NOK

Barents.New.1.0-prosjektet er knyttet til videreutvikling av tematiske grenseoverskridende nettverk, kunnskapsutveksling og utforming av kunnskapsbaserte tjenester for bedrifter og gründere i det grenseoverskridende området mellom regionene Finnmark og Murmansk.­­

ICE-9 AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
162 000 NOK

Green Ice Camera is a project between Russia, Norway, Finland and Sweden and to collectively create protocols for sustainable media production and a database of creative companies in the region.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK

I dette prosjektet skal vi sammen med Norske, Russiske og Svenske kunstnere ta de innover oss at grensene er stengte.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
290 000 NOK

Some 50 small companies and exam candidates from five universities in the Barents Region will support growth in the region bringing together students and local job opportunities.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

Selskapet gjennomførte i 2019 et forprosjekt med partnersøk og logistikk blant russiske rederier vedrørende etablering av en fryseterminal i Tromsø.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
122 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­