Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
367 000 NOK

­­Petro Arctic (Nord-Norge), 'Association of oil and gas suppliers 'SOZVEZDYE' (Arkhangelsk oblast), 'NPO Association of Contractors 'Murmanshelf' (Murmansk oblast), 'Association Shipbuilding and Marine Equipment Production Cluster of the Arkhangelsk Region' og Orinor AS vil etablere samarbeidsavtale og aktivitet som omfatter kartlegging, felles prosjekter og mulighets studie innenfor olje og gas, maritim aktivitet og 'Energy Transition' mot lav og nullutslipp.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK

Prosjekt "Det nye Pomorsamarbeidet" skal etablere en ny samarbeidsarena mellom russiske og norske fiskeriaktører.­­

Smeltedigelen Musikkfestival AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
245 000 NOK

­­

Marianna Melenteva
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK

­­Paraplytema til 3 foreløpige prosjekter er «Innendørs». Vi er interessert i å finne ut hvordan mennesker i Russland og Norge opplevde negative endringer i nære relasjoner under og i etterkant av corona-krisen. Paraplyprosjektet består av noen mindre prosjekter.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
41 000 NOK

­­I perioden 01 - 05.03.2021 gjennomfører RuNo Teater og Huset for kunst og håndverk for barn fra Zapolyarnyj, Russland, et online seminar for fritidsorganisasjoner som driver med teaterkunst for barn og ungdom i Barentsregionen. Tema til seminaret er undersøkelse av muligheter og utveksling av ideer for samarbeid mellom organisasjonene av denne typen i Norge og Russland i nåværende periode.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
880 000 NOK

Barents Press Norge ønsker å videreføre sin allerede påbegynte kursserie for norske og russiske journalister i Barentsregionen.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 200 000 NOK

Den 17. kunst og kultur festivalen Barents Spektakel i regi av Pikene på Broen på Kirkenes blir helt forskjellig fra de forrige. Både tema og festivalens form vil representere en direkte respons på utfordringene som har dukket opp som et resultat av Coronavirus-pandemien­­.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
800 000 NOK

Gjennom årene har Barents Spektakel blitt en essensiell brobyggingsfestival, tverrfaglig møteplass og internasjonal folkefest for hele Barentssamfunnet.­­

Tromsø kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
45 000 NOK

­­Kulturskolen i Tromsø i samarbeid med Barneteaterskolen i Murmansk ved hjelp av RuNo Teater Ekaterina Bespalova delta i den internasjonale teaterfestivalen for barn og ungdom GRANI.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
280 000 NOK

­­RuNo Teater Ekaterina Bespalova skal i samarbeid med en revygruppe fra Nord-Norge, gruppen fra Kulturhuset Pervomajsky og Hålogaland Amatørteaterselskap arrangere Senior Barents Digitalt i februar 2021.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
306 000 NOK

The Student Forum aims at fostering peer-based learning and professional development amongst students.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
432 000 NOK

Rådene for personer med funksjonsnedsettelser i Murmansk og Troms og Finnmark skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å styrke unge mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter i overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet.­­

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

Tromsø internasjonale filmfestival vil i 2021 invitere profesjonelle musikere fra Barentsregionen til å lage ny musikk til en film fra stumfilmepoken.­­

Gruben barnekor
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
108 000 NOK

Musikk for alle vinder er ett prosjekt mellom Gruben barnekor og russiske kor- og musikkskoler i Petrozavodsk.

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

Unikt kunstnerisk innhold og en åpen dialog mellom kunstnere og publikum er kjernen i dette prosjektet.­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

Selskapet ønsker å gjennomføre en forstudie for å analysere mulighetene for å i fremtiden inngå partnerskap med russiske reisebyråer/aktører som selger skreddersydde reiser til Norge.­­

Kirkenes Salsaklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
24 000 NOK

Kirkenes Salsaklubb skal utvikle samarbeidet mellom Kirkenes Salsaklubb og Hola Danseskole slik at Kirkenes Salsaklubb kan fortsette å dra nytte av kompetansen fra Hola Danseskole til å ytterligere styrke klubbens dansenivå. Samt legge til rette for ytterligere fortsatt gjensidig kulturutveksling.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

Stella Polaris AS ønsker gjennom prosjektet å benytte de relasjoner man har i Nordvest-Russland til å få en oversikt over hvilke nye rekeaktører som er kommet til på russisk side i den hensikt å innlede et mulig, framtidig samarbeid med disse.­­

ICE-9 AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
162 000 NOK

Green Ice Camera is a project between Russia, Norway, Finland and Sweden and to collectively create protocols for sustainable media production and a database of creative companies in the region.­­