Alle prosjekter

Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Tirpitz Museums Venner
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
209 000 NOK

­­

Prosjektsøker: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Prosjektpartnere: Medvirkning russiske artister, Arkhangelsk; NordicStories,Oslo
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000

Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge

Prosjektsøker: Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
Prosjektpartnere:“Art culture of the Russian North”, Arkhangelsk, Murmansk Regional Art Museum, Arkhangelsk Artist Union Gallery
Barentssekretariatets støtte: 900 000 kroner

Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge

Søker: Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge
Samarbeider med: Flere
Barentssekretariatets støtte: 250 000

­­

Prosjektsøker: Ysteriet Kro og Scene AS
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization (ARVO), IntraAct
BarentsKults støtte: 700 000 kroner

Prosjektsøker: Riddu Riddu festivala
Prosjektpartnere: BIPO,Murmansk
BarentsKults støtte: 155 000 kroner

Det ble tildelt støtte til 13 ulike norsk-russiske samarbeidsprosjekter i mai og til sammen fikk de tildelt 1 652 000 kroner i støtte. Blant annet fikk Toppenkurset 150 000 kroner i støtte for at 11 unge russiske musikere fra Karelian Youth Orchestra Society får delta på sommerskole og festival i Nordland for unge gryende orkesterspillere.

­­

Toppenkurset
Samovarteateret
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK

­­

Prosjektsøker: Pikene på Broen AS
Prosjektpartnere: Kunstmiljøer i Murmansk, Karelen og Moskva
BarentsKults støtte: 1 000 000 kroner

Prosjektsøker: Pikene på Broen
Prosjektpartnere: En rekke russiske kunstnermiljøer
BarentsKults støtte: 1 400 000 kroner

Det ble tildelt støtte til 5 BarentsKult-prosjekter våren 2015. Arktisk Sinfonietta sitt samarbeid med Arkhangelsk Chamber Orchestra som vi ser på bildet over var ett av de. ­­­­

Arktisk Sinfonietta

Four journalists have been granted Media Travel Support for august.
Total support: 63 900 kroner

­­

Prosjektsøker: Samovarteateret AS
Prosjektpartnere: Det Karelske dukketeateret; Det Karelske Nasjonalteateret
Barentssekretariatets støtte: 500 000

Prosjektsøker: Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival v/ Martha Otte
Prosjektpartnere: Northern Character Film and TV Festival, Barents Ecology Film Festival
Barentssekretariatets støtte: 750 000

Gjesteatelier/ Troms fylkeskultursenter

Prosjektsøker: Gjesteatelier/ Troms fylkeskultursenter
Prosjektpartnere: Murmansk regional office "Union of Russian Artists", Center of Cultural Initiatives/Karelia Art Residency, Arkhangelsk regional office "Union of Russian Artists"/Arkhangelsk A-i-R blant flere
Barentssekretariatets støtte: 1 900 000 kroner

Hele 6,4 millioner kroner ble fordelt til 8 store Barentsprosjekter på styremøte i Barentssekretariatet forrige uke. Et av prosjektene som fikk støtte var Barents Winter Games 2016 i Murmansk, som ble gjennomført sist helg. 

­­

Barents Games Murmansk

Prosjektsøker: Nordland kultursenter
Prosjektpartnere: Petrozavodsk City Exebition Hall; Vyborg Castle State Museum; Galleri
BarentsKults støtte: 459 000

Gjennom et samarbeid mellom Intitutt for historie og religionsvitenskap ved UIT og Murmansk Regionale Museum, skal andre verdenskrig-dagboken til førstesekretær Maksim Ivanovitsj Starostin i Murmansk kommunistparti gjøres tilgjengelig også for norske lesere. Det er ett av 19 norsk-russiske samarbeidsprosjekter som fikk støtte av Barentssekretariatet i februar.

Maksim Ivanovitsj Starostin

Fire prosjekter ble tildelt totalt 2 174 000 kroner i støtte av styret i Barentssekretariatet over BarentsKult-programmet for våren 2016. Et av prosjektene som fikk støtte er en videreføring av Arktisk Sinfoniettas prosjekt Grenseløs Klang. 

­­

Arktisk Sinfonietta