Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet opp spørsmålene vi tror du kan lure på når du skal sende oss en søknad.

Published 08. januar 2024

 • For de aller fleste søkere vil Barentsmidler være det mest aktuelle å søke på
 • Er du en profesjonell aktør innen kunst og kultur vil BarentsKult være et aktuelt program for deg
 • Er du mellom 16 og 30 år, og trenger reisestøtte til et internasjonalt arrangement i Barentsregionen, kan BarentsUng være aktuelt for deg  

Før du sender en søknad, er det viktig at du setter deg godt inn i våre retningslinjer og forskrift. Der finner du også mer detaljert informasjon om hva vi kan støtte. 

 De vanligste utgiftene vi kan dekke, er: 

 • Reise, opphold og mat 
 • Utgifter til mat dekkes etter regning, men med et øvre tak på 500 kroner per person per dag
 • Kostnader til leie av møterom, hall, konsertlokale eller annet oppholdssted. 
 • Lønn/honorar

Utgifter til bilkjøring dekkes etter regning, ikke etter statens satser for kjøregodtgjøring

Barentssekretariatet kan dekke inntil 70 prosent av de norske totalkostnadene i prosjektet. Det betyr at de siste 30 prosentene må finansieres av andre, eller som egenandel fra søker. Egen arbeidsinnsats kan inngå som egenfinansiering.

 • Våre satser for dugnad er satt til kr 200,- per time

Om den totale kostnadsrammen for prosjektet er under 50.000 kroner kan Barentssekretariatet dekke hele beløpet.

Lønn/honorar kan beregnes for de som har en aktiv rolle i gjennomføringen av prosjektet. Dette kan for eksempel være lønn til prosjektledere, administrasjonskostnader, honorar til artister/instruktører osv.

 • Våre satser er satt til inntil kr 600,- per time

Husk å spesifiser i vedlegg, eller i kommentarfeltet (Deltakere på kurs eller konferanse kan for eksempel ikke regnes med her.) 

Vi kan bare dekke kostnadene knyttet til deltakerne fra Nord-Norge og de øvrige områdene i norsk del av Sápmi.

Barentssekretariatet kan i særlige tilfeller dekke kostnader knyttet til norske eller samiske deltakere/partnere fra andre steder i landet og/eller uavhengig(e) russiske partner(e).

Aktiviteten skal i hovedsak foregå i norsk, finsk eller svensk del av Barentsregionen.

 • humanitær bistand
 • grunnforskning
 • markedsføringsprosjekter
 • fysiske investeringer
 • ordinære driftsutgifter
 • etablering av virksomhet
 • utgivelse av bøker, publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell
 • profesjonell film- og lydproduksjon
 • dekning av underskudd
 • egenkapital/ finansiering av eierskap
 • prosjekter som i hovedsak realiseres / gjennomføres utenfor norsk, finsk og svensk del av Barentsregionen.

Før du sender din søknad, kan det være lurt å gå gjennom denne sjekklista: 

 • Har du fylt ut alle feltene i søknaden?
 • Er budsjettpostene godt nok spesifisert? Forklarer du godt nok i den skriftlige beskrivelsen av budsjettet hva de ulike postene skal brukes til? 
 • Husk at du må søke støtte FØR aktiviteten gjennomføres
 • Har du husket å laste opp vedlegg du vil at vi skal ha?

Har du alt klart for å sende inn din søknad?

Gå til vår søkerportal!

Lurer du fortsatt på noe rundt vår tilskuddsordning?

Her kan du lese tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår her.