Møt våre rådgivere

Barentssekretariatets ansatte kan hjelpe deg med din søknad. Hver ansatt har sitt eget fagfelt som de jobber tett mot. På listen under finner du rådgiveren som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.

Published 05. oktober 2021

Этой осенью сотрудники Баренцева секретариата поедут в крупные города Северной Норвегии, чтобы обсудить Баренцево сотрудничество. (Фото: Михаэль Миллер)

Konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen

Konstituert daglig leder
e-post: marit@barents.no
Mobil: +47 993 09 688

Marit er konstituert daglig leder, og har dermed det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets virksomhet. Hun er i tillegg ansvarlig for prosjekter innen sivilt samfunn og miljøsamarbeid. Prosjektmidlene lar norske grupper og organisasjoner som er engasjert i samfunnsspørsmål samarbeide med russiske partnere for å fremme de samme interessene eller bygge sin kompetanse på et spesielt område. Dersom du eller din organisasjon har en god prosjektidé som du ønsker å diskutere, er det bare å ringe eller sende e-post til Marit.

Kommunikasjon:

Aslak Ballari

Kommunikasjonsrådgiver
e-post: aslak@barents.no
Mobil: +47 977 17 173

Aslak er ansvarlig for å styrke synligheten av Barentssekretariatets arbeid og de muligheter som barentsmidlene gir til økt kunnskap om Russland. Han har ansvar for videoproduksjon og fotografering og er alltid på jakt etter unike aktiviteter i Barentsregionen som fortjener oppmerksomhet.  Han er også saksbehandler for mediaprosjekter. 

Kultur og
BarentsKult:
Margrethe Alnes

Prosjektansvarlig
e-post: margrethe@barents.no
Mobil: +47 995 83 060

Margrethe har det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets prosjektfinansiering og fordeler prosjekter til saksbehandlerne. I tillegg er hun kontaktperson for alle kulturprosjekter. Margrethe er også administrator for BarentsKult, som bevilger midler til profesjonelle kunst- og kulturprosjekter.

Idrett: Kim Stenersen

Rådgiver idrett
e-post: kim@barents.no
Mobil: +47 419 30 868

Kim er ansvarlig for Barentssekretariatets idrettsprosjekter og skal bidra til å fremme det omfattende idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Hun er også en av de som kjenner søkeportalen vår best og kan svare på praktiske spørsmål om denne. 

Innovasjon:Håkon Roald Sverdrupsen
Rådgiver
e-post: haakon@barents.no
Mobil: 97319450

Håkon jobber med prosjekter innen innovasjon og infrastruktur.
Ungdomskoordinator Elizaveta Vassilieva

Ungdomskoordinator
e-post: elizaveta@barents.no
Mobil: +47 406 22 047

Elizaveta Vassilieva er ansvarlig for våre ungdomsprosjekter og koordinerer vår kontakt med Barents Regional Youth Council

Elizaveta leder også Barentssekretariatets deltakelse i prosjektet European Border Dialogues

Næring: Jenny Spring Mikkelsen

Næringsrådgiver
e-post: jenny@barents.no
Mobil: +47 917 91 168

Jenny er vår næringsrådgiver og behandler alle søknader innenfor satsingsområde næring. En annen viktig oppgave er å holde en tett dialog med norsk og russisk næringsliv i nord for å tilrettelegge for økt næringssamarbeid. 

Økonomi: Ann-Iren Martinussen

Økonomi- og administrasjonssjef
e-post: ann-iren@barents.no
Mobil: +47 922 38 568

Ann Iren foretar alle utbetalinger av prosjektmidler og har det generelle økonomiske ansvaret for Barentssekretariatets daglige drift. Spørsmål om utbetaling av forskudd eller sluttutbetalinger for for ditt prosjekt kan gjøres til den enkelte saksbehandler eller til Ann-Iren.