Møt våre rådgivere

Barentssekretariatets ansatte kan hjelpe deg med din søknad. Hver ansatt har sitt eget fagfelt som de jobber tett mot. På listen under finner du rådgiveren som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.

Published 05. oktober 2021

Этой осенью сотрудники Баренцева секретариата поедут в крупные города Северной Норвегии, чтобы обсудить Баренцево сотрудничество. (Фото: Михаэль Миллер)

Daglig leder:

Lars Georg Fordal
Daglig leder
e-post: lars@barents.no
Mobil: +47 918 10 796

Lars Georg er daglig leder for Barentssekretariatet og er ansvarlig for at sekretariatet forvalter prosjektmidlene fra Utenriksdepartementet på en god måte. Les mer om Lars Georg her. 

 

Nestleder:

Marit Egholm Jacobsen
Nestleder
e-post: marit@barents.no
Mobil: +47 993 09 688

Marit er stedfortreder for daglig leder. Hun er ansvarlig for prosjekter innen sivilt samfunn og miljøsamarbeid. Prosjektmidlene lar norske grupper og organisasjoner som er engasjert i samfunnsspørsmål samarbeide med russiske partnere for å fremme de samme interessene eller bygge sin kompetanse på et spesielt område. Dersom du eller din organisasjon har en god prosjektidé som du ønsker å diskutere, er det bare å ringe eller sende e-post til Marit.

 

Kommunikasjon:

Aslak Ballari
Kommunikasjonsrådgiver
e-post: aslak@barents.no
Mobil: +47 977 17 173

Aslak er ansvarlig for å styrke synligheten av Barentssekretariatets arbeid og de muligheter som barentsmidlene gir til økt kunnskap om Russland. Han har ansvar for videoproduksjon og fotografering og er alltid på jakt etter unike aktiviteter i Barentsregionen som fortjener oppmerksomhet.  Han er også saksbehandler for mediaprosjekter. 

 

Kultur og
BarentsKult:

Margrethe Alnes
Prosjektansvarlig
e-post: margrethe@barents.no
Mobil: +47 995 83 060

Margrethe har det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets prosjektfinansiering og fordeler prosjekter til saksbehandlerne. I tillegg er hun kontaktperson for alle kulturprosjekter. Margrethe er også administrator for BarentsKult, som bevilger midler til profesjonelle kunst- og kulturprosjekter.

 

Idrett:

Kim Stenersen
Rådgiver idrett
e-post: kim@barents.no
Mobil: +47 419 30 868

Kim er ansvarlig for Barentssekretariatets idrettsprosjekter og skal bidra til å fremme det omfattende idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Hun er også en av de som kjenner søkeportalen vår best og kan svare på praktiske spørsmål om denne. 

 

Ungdomskoordinator

Elizaveta Vassilieva
Ungdomskoordinator
e-post: elizaveta@barents.no
Mobil: +47 406 22 047

Elizaveta Vassilieva er ansvarlig for våre ungdomsprosjekter og koordinerer vår kontakt med Barents Regional Youth Council

Elizaveta leder også Barentssekretariatets deltakelse i prosjektet European Border Dialogues

 

Næring:

Jenny Spring Mikkelsen
Næringsrådgiver
e-post: jenny@barents.no
Mobil: +47 917 91 168

Jenny er vår næringsrådgiver og behandler alle søknader innenfor satsingsområde næring. En annen viktig oppgave er å holde en tett dialog med norsk og russisk næringsliv i nord for å tilrettelegge for økt næringssamarbeid. 

 

Økonomi:

Ann-Iren Martinussen
Økonomi- og administrasjonssjef
e-post: ann-iren@barents.no
Mobil: +47 922 38 568

Ann Iren foretar alle utbetalinger av prosjektmidler og har det generelle økonomiske ansvaret for Barentssekretariatets daglige drift. Spørsmål om utbetaling av forskudd eller sluttutbetalinger for for ditt prosjekt kan gjøres til den enkelte saksbehandler eller til Ann-Iren

 

Russlandskontor:

Våre Russlandskontor fungerer som informasjonskontor for russiske partnere i prosjektene, samt som et kontaktpunkt i Russland for norsk prosjektledelse. De kan ta imot alle typer spørsmål av praktisk og faglig art relatert til aktiviteter i Russland. Alle våre russiske ansatte snakker engelsk.

ArkhangelskHead of Office: Andrey Shalyov
arkhangelsk@barents.no
Telephone: +7 8182 651043
 
Murmansk

Head of office: Oksana Shibakova
murmansk@barents.no
Telephone: +7 921 278 09 79

Naryan MarHead of office: Andrey Vokuev
nenets@barents.no
Telephone: +7 911 557 78 53