Møt våre rådgivere

Barentssekretariatets ansatte kan hjelpe deg med din søknad. Hver ansatt har sitt eget fagfelt som de jobber tett mot. På listen under finner du rådgiveren som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.

Published 05. oktober 2021
Konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen

Konstituert daglig leder
e-post: marit@barents.no
Mobil: +47 993 09 688

Marit er konstituert daglig leder, og har dermed det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets virksomhet. Hun er i tillegg ansvarlig for prosjekter innen sivilt samfunn og miljøsamarbeid. Prosjektmidlene lar norske grupper og organisasjoner som er engasjert i samfunnsspørsmål samarbeide med russiske partnere for å fremme de samme interessene eller bygge sin kompetanse på et spesielt område. Dersom du eller din organisasjon har en god prosjektidé som du ønsker å diskutere, er det bare å ringe eller sende e-post til Marit.

Kommunikasjon:

Aslak Ballari

Kommunikasjonsrådgiver
e-post: aslak@barents.no
Mobil: +47 977 17 173

Aslak er ansvarlig for å styrke synligheten av Barentssekretariatets arbeid og de muligheter som barentsmidlene gir til økt kunnskap om Russland. Han har ansvar for videoproduksjon og fotografering og er alltid på jakt etter unike aktiviteter i Barentsregionen som fortjener oppmerksomhet.  Han er også saksbehandler for mediaprosjekter. 

Kultur og
BarentsKult:
Margrethe Alnes

Prosjektansvarlig
e-post: margrethe@barents.no
Mobil: +47 995 83 060

Margrethe har det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets prosjektfinansiering og fordeler prosjekter til saksbehandlerne. I tillegg er hun kontaktperson for alle kulturprosjekter. Margrethe er også administrator for BarentsKult, som bevilger midler til profesjonelle kunst- og kulturprosjekter.

Idrett: Kim Stenersen

Rådgiver idrett
e-post: kim@barents.no
Mobil: +47 419 30 868

Kim er ansvarlig for Barentssekretariatets idrettsprosjekter og skal bidra til å fremme det omfattende idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Hun er også en av de som kjenner søkeportalen vår best og kan svare på praktiske spørsmål om denne. 

Ungdomsrådgiver Elizaveta Vassilieva

Ungdomsrådgiver
e-post: elizaveta@barents.no
Mobil: +47 406 22 047

Elizaveta (Liza) er ansvarlig for våre ungdomsprosjekter og koordinerer kontakten med ungdomsnettverket i regionen. Hun er også koordinator for ungdomsprosjekter som «Generation Barents» og «ICE». I tillegg har Liza også ansvaret for Barentssekretariatets samarbeid og aktiviteter knyttet til EØS-midlene, hvor Barentssekretariatet er donorprogrampartner (DPP).

Urfolk Natalie Andersen

Rådgiver, urfolk
e-post: natalie@barents.no
Mobil: +47 976 11 549

Natalie er ansatt som rådgiver, med spesielt ansvar for å følge opp prosjekter innen urfolksområdet.

Økonomi: Ann-Iren Martinussen

Økonomi- og administrasjonssjef
e-post: ann-iren@barents.no
Mobil: +47 922 38 568

Ann Iren har ansvaret som BarSeks økonomistyring og utarbeider budsjett, regnskap og annen virksomhetsrapportering

.