Sámi Grand Prix og SGP Cover 2021

Søker
Stiftelsen samisk musikkfestival i Kautokeino
Finnmark
Samarbeidspartner
Saami Council Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

Samisk musikkfestival er sammen med profesjonelle musikere og musikkprodusenter med på å arrangere og produsere sangene og joikene til Sámi Grand Prix for utgivelse. ­­

­­Festivalen ønsker å legge til rette for at artister fra hele Sápmi skal kunne delta i SGP, og går aktivt ut for å få inn bidrag fra hele Sápmi. Samer fra russisk side skal være representert. I 2021 skal festivalen presentere 8 nykomponerte sanger og 12 nykomponerte joiker, hvor ett bidrag er fra russisk side i hver av de to kategoriene sang og tradisjonell joik. I samarbeid med artistene i sangdelen skal det i forkant arbeides med ny musikk til bidraget i SGP av anerkjente musikkprodusenter som har god kjennskap til samisk musikk. Dette vil gjøre prosessen på oppkjøringen til selve finalen enklere for både artist og arrangør, og for NRK Sápmi, som er samarbeidspartner i produsering av SGP som et TV-show. Prosjektet inkluderer 4 russiske deltakere.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
15
Russiske
4
Norske
5
Ungdom
3 (norske og russiske)