Prosessering av alger til industriråstoff

Applicant
MM Ocean AS
Nordland
Partner
Arkhangelsk Seaweed Factory
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
8
Russiske
4
Norske
4

I prosjektet vil vi utveksle erfaring og kunnskap innen produksjons- og prosesserings-metoder i tillegg til forskningsprosjekter om uttak av ingredienser til bruk i farmasøytiske produkter og marine fôringredienser.

Vi vil også vurdere markedspotensialet, og utveksling av kunnskap om dette. Målet er å kunne utvikle markedet og øke verdiskaping for både den norske og den russiske bærekraftige algenæringen.­­­­