Prosessering av alger til industriråstoff

Søker
MM Ocean AS
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Seaweed Factory
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

I prosjektet vil vi utveksle erfaring og kunnskap innen produksjons- og prosesserings-metoder i tillegg til forskningsprosjekter om uttak av ingredienser til bruk i farmasøytiske produkter og marine fôringredienser.

Vi vil også vurdere markedspotensialet, og utveksling av kunnskap om dette. Målet er å kunne utvikle markedet og øke verdiskaping for både den norske og den russiske bærekraftige algenæringen.­­­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8
Russiske
4
Norske
4