Breast cancer volunteers school online

Søker
FFB Vesterålen
Nordland
Samarbeidspartner
Murmansk branch of Regional association of cancer partients "Zdravstvuy"
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
43 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

Vi ønsker å arrangere hybrid online/offline skule for 30 frivillige ungdomer møter r fra Norland och Murmansk om brystkreft og kreft generellt. ( 2 gånger i måneden i 2) måneder. De kommer å få kunnskap om brystkreft og få bort myter og fordommer, og kommer å spride denne kunskapen videre i sine skoler.

Vi ønsker å arrangere online/offline skole for frivillig ungdom, som vil bidra til å bli kvitt fordommer og myter om kreft/brystkreft, og lære mer om kreft og at det er viktig å sjekke seg regelmessig. Disse ungdommer skal bli våre ambassadører og skal prata om det med sine medelever på skoler. slik at vi når ut til mange ungdommer, selv om vi bare vil ha 30 aktive frivillige med oss i prosjektet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
20
Norske
20
Ungdom
30 (norske og russiske)