Barents exchange 2021

Applicant
FRI Troms og Finnmark
Troms
Partner
Equality Dignity Pride
Karelia
Barentssekretariatets støtte
325 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
300
Russiske
50
Norske
250
Ungdom
170 (norske og russiske)

I år vil det være 5. gangen Barents Exchange blir avholdt. Arrangementet består i tillegg til Barents Pride av et flerårig samarbeid med konferanse og erfaringsutveksling.­­

Hensikten med arrangementet er å bidra til et tettere samarbeid mellom norske og russiske lhbt-aktivister og menneskerettighetsforkjempere på begge sider av grensen, samt å skape en større forståelse og engasjement i lokalbefolkningen for spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Barents Pride vil bestå av et tre dagers konferanse for russiske og norske deltakere, samt pridefestival med kulturelt, politisk og sosialt innhold. ­­