Barents exchange 2021

Søker
FRI Troms og Finnmark
Troms
Samarbeidspartner
Equality Dignity Pride
Karelia
Barentssekretariatets støtte
325 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

I år vil det være 5. gangen Barents Exchange blir avholdt. Arrangementet består i tillegg til Barents Pride av et flerårig samarbeid med konferanse og erfaringsutveksling.­­

Hensikten med arrangementet er å bidra til et tettere samarbeid mellom norske og russiske lhbt-aktivister og menneskerettighetsforkjempere på begge sider av grensen, samt å skape en større forståelse og engasjement i lokalbefolkningen for spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Barents Pride vil bestå av et tre dagers konferanse for russiske og norske deltakere, samt pridefestival med kulturelt, politisk og sosialt innhold. ­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
300
Russiske
50
Norske
250
Ungdom
170 (norske og russiske)