Juridiske problemstillinger relatert til norsk og russisk fiske i hverandres økonomiske soner og i internasjonalt farvann i Barentshavet

Applicant
Karlsøy kommune
Troms
Partner
Murmansk Consulting Group
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12
Russiske
6
Norske
6

­­

Fiske i Barentshavet fra norske og russiske fartøyer skjer deler av året i norsk økonomisk sone og deler av året i russisk økonomisk sone. I tillegg driver deler av begge lands fiskeflåte også fiske i internasjonalt farvann i den såkalte "Gråsonen" (havområde som ligger utenfor både norsk og russisk økonomisk sone) samt også i Svalbardsonen. I tilfelle konflikter oppstår i nevnte havområder i forbindelse med utøvelse av fiske vil det være ulike juridiske problemstillinger som kan oppstå som involverer hhv. russiske rettsregler og reguleringer, norske rettsregler og reguleringer, delvis internasjonale rettsregler. Og skjer fiske i Svalbardsonen, vil det kunne oppstå problemstillinger relatert til håndhevelse av de særlige rettsregler som gjelder i dette området av Arktis. Prosjektet og det planlagte seminaret tar sikte på å belyse juridiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med fiske og fangst i de forannevnte områder av Arktis der både norske og russiske fartøyer har stor aktivitet. Juridisk kompetanse på internasjonal rett vil bli trukket inn som foredragsholdere sammen med advokater og annen juridisk kompetanse i begge land som har konkret erfaring fra handtering av juridiske problemstillinger relatert til rettslige konflikter som har oppstått ved fiske i forannevnte havområder. Det vil også kunne bli lagt opp til såkalte "case studies" som en del av seminaret.