Energy Opportunities in the Arctic

Søker
Petro Arctic
Finnmark
Samarbeidspartner
Association of Oil and Gas Suppliers Sozvezdye og Association Shipbuilding and Marine Equipment Production Cluster of the Arkhangelsk Region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
367 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­Petro Arctic (Nord-Norge), 'Association of oil and gas suppliers 'SOZVEZDYE' (Arkhangelsk oblast), 'NPO Association of Contractors 'Murmanshelf' (Murmansk oblast), 'Association Shipbuilding and Marine Equipment Production Cluster of the Arkhangelsk Region' og Orinor AS vil etablere samarbeidsavtale og aktivitet som omfatter kartlegging, felles prosjekter og mulighets studie innenfor olje og gas, maritim aktivitet og 'Energy Transition' mot lav og nullutslipp.

­­I forprosjektet skal det undersøkes om det finnes naturlige næringsmessige koblingspunkt som kan bidra til å revitalisere og styrke det bilaterale samarbeidet mellom Troms og Finnmark Fylkeskommune og fylkesadministrasjonene i Murmansk og Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
17
Russiske
11
Norske
6
Ungdom
0 (norske og russiske)