Puppets without borders

Applicant
Scenefolk
Troms
Partner
Puppet Theatre Magic Suitcase
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
348 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
500
Russiske
250
Norske
250
Ungdom
240 (norske og russiske)

Puppets without borders er et samarbeidsprosjekt der vi fokuserer på møtet mellom folk, som er interessert i, driver med og vil lære mer om dukketeater, på tvers av grensene. Vi vil utvikle faglige nettmøter i forskjellige temaer innenfor dukketeater, holde kurs og planlegger å lage en film av en felles produksjon på nett.­­

­­