Riddu Nuorat/ Russland til Riddu 2021

Søker
Riddu Riddu Festivála
Troms
Samarbeidspartner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­RIDDU NUORAT 2021 arrangeres i Olmmáivággi/Manndalen i perioden 14. - 18. juli 2021 parallelt med den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riddu Festivála.

­­Riddu Riddu inviterer urfolksungdommer i aldersgruppen 13-25 år til å delta på Riddu Nuorat, fire dager med workshops, samtaler og aktiviteter. Dra på konsert, lær deg å joike, treff urfolksungdommer fra hele verden!

Russland til Riddu er et av Riddu Riddus viktigste satsningsområder. I løpet av festivaldagene 14.-18. juli vil urfolk fra Russland være representert på mange programområder. Et av dem er Riddu Siida, festivalens mingleområde som lar urfolk presentere seg selv og sin kultur gjennom å ønske publikum velkommen inn i sine hjem på festivalområdet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
77
Russiske
22
Norske
32
Ungdom
46 (norske og russiske)