Musikk for alle vinder

Applicant
Gruben barnekor
Nordland
Partner
Center for Male Choral Singing
Karelia
Barentssekretariatets støtte
108 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
89
Russiske
25
Norske
64
Ungdom
75 (norske og russiske)

Musikk for alle vinder er ett prosjekt mellom Gruben barnekor og russiske kor- og musikkskoler i Petrozavodsk.

Gruben barnekor har digitalt prosjekt med guttekor fra Petrozavodsk fra korsenteret Center for male singing.­­

Det digitale prosjektet ble startet da Covid-19 stoppet vårt planlagte prosjekt i Mo i Rana 2020.Ett digitalt prosjekt er en fin måte å kunne opprettholde det fine samarbeidet og gode kontakten med musikk- og korskoler i Petrozavodsk. Prosjektet vil bestå av innspillinger av norske og russiske sanger. Dette er en fortsettelse av vårt digitale prosjekt med den russiske julesangen, Julenatt i Palestina. Det gjøres opptak både i Petrozavodsk og Mo i Rana.