Ung Skaperkraft i Barentsregionen 2. prosjektår

Søker
Senja kommune
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional College Art and Culture
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

Prosjektet Ung Skaperkraft er et treårig prosjekt hvor flere institusjoner som arbeider med utvikling av unge kunstnere samarbeider om utvikling av et felles produkt gjennom utrykkene dans, musikk, scenografi, kostymer og sceneteknikk.­­

­­Prosjektet omfatter deltakere fra flere fylker på russisk og norsk side. Året 2021 er andre driftsår i prosjektets utviklingsfase med prosesser som ender opp våren 2022 med premiere på en nyskapt scenekunstforestilling basert på de 8 samiske årstider. Arbeidsplanen inneholder 5 samlingsbaserte tiltak i 2021.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Russiske
24
Norske
16
Ungdom
34 (norske og russiske)