Ung Skaperkraft i Barentsregionen 2. prosjektår

Applicant
Senja kommune
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional College Art and Culture
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
40
Russiske
24
Norske
16
Ungdom
34 (norske og russiske)

Prosjektet Ung Skaperkraft er et treårig prosjekt hvor flere institusjoner som arbeider med utvikling av unge kunstnere samarbeider om utvikling av et felles produkt gjennom utrykkene dans, musikk, scenografi, kostymer og sceneteknikk.­­

­­Prosjektet omfatter deltakere fra flere fylker på russisk og norsk side. Året 2021 er andre driftsår i prosjektets utviklingsfase med prosesser som ender opp våren 2022 med premiere på en nyskapt scenekunstforestilling basert på de 8 samiske årstider. Arbeidsplanen inneholder 5 samlingsbaserte tiltak i 2021.