Journalistsamarbeid på tvers av stengte grenser

Søker
The Independent Barents Observer
Finnmark
Samarbeidspartner
Novaya Gazeta
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­

Prosjektet skal bidra til å styrke informasjonsflyt på tvers av den norsk-russiske grensen i en situasjon med stengt grense og ekstraordinære helsemessige forhold. Gjennom felles innsats om journalistikk og formidling skal uavhengige medier fortelle om hvordan situasjonen påvirker samfunn på begge sider av grensen. Samarbeidspartnerne skal levere journalistikk som oversettes til engelsk/russisk og gjøres tilgjengelig for republisering på hverandres medieplattformer. Det skal jobbes med å lage podcasts og annet medieinnhold. Det skal være regelmessig kontakt mellom partnerne.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4
Russiske
2
Norske
2