Tre kulturer møtes i Norge, 2021

Søker
Várdobáiki samisk senter
Troms
Samarbeidspartner
Ethnic‐Cultural Center of the Nenets Autunoumous Okrug
Nenets
Barentssekretariatets støtte
346 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­Sanggruppen Várdobiegga som er organisert under Várdobáiki samisk senter og sang og teatergruppene Ilebts fra Naryan-Mar og Kevrolskie zjønki fra Kevrola, Arkhangelsk region skal møtes i Sør-Troms og Ofoten i Norge for å gjenomføre en felles musikal med øvelser og opptredener på flere steder i regionen.

­­Gjennom prosjektet skal tre forskjellige folkegrupper fra to forskjellige land komme sammen og lære om hverandre. I tillegg vil samarbeid mellom ulike folkegrupper fra ulike land og muligheten for å besøke hverandre fungere som verdifull oppmuntring og inspirasjon til å holde fast på ens egen unike kultur - fordi vi får gode ideer fra hverandre og lærer nye måter å håndtere og gjøre ting på. Presentasjon av disse ulike kulturene vil gjøres gjennom en musikalsk forestilling hvor alle tre kulturer flettes sammen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
43
Russiske
25
Norske
18
Ungdom
1 (norske og russiske)