Finnmark internasjonale litteraturfestival (Finnlitt 2021)

Søker
Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk State Regional Universal Scientific Library
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
114 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­På toppen av Europa, ved Barentshavet, nært Finland og Russland, arrangerer Troms og Finnmark fylkesbibliotek hvert 2. år Finnmark internasjonale litteraturfestival. Finnlitt byr på litteraturglede, opplevelser, kunnskap og debatt, vekselvis i festivalbyene Alta og Kirkenes. 

Finnmark internasjonale litteraturfestival 2021 foregår i Kirkenes fra 27.-30. oktober, med tema UNDERVEIS. Vi planlegger to digitale kulturelle arrangement for nordnorske og russiske bibliotekarer og lesere. Det første er en forfatterutveksling der vi strømmer en norsk forfatter til russiske bibliotek, og vi vil strømme en russisk forfatter til et arrangement på festivalen. 

Det andre arrangementet er et digitalt bibliotekseminar om litteraturformidling, for norske og russiske bibliotekarer, med en workshop i forkant. Vi vil invitere russiske bibliotek i Murmansk, Komi, Arkhangelsk og Nikel til å delta. Formidlingskompetanse og erfaringsutveksling på tvers av grensene vil komme lesere til gode på både norsk og russisk side.

Festivalen har tradisjon for å ha russisk innhold, og vi har også flere planlagte programposter som tar for seg Russland og russisk litteratur, både underholdningslitteratur som foregår i Russland/Finnmark, og programposter der fagfolk med spisskompetanse på russisk samtidslitteratur formidler til publikum. Noe av dette innholdet strømmes også eksklusivt til bibliotekene i Troms og Finnmark, i tillegg til at publikummere i Kirkenes kan delta.

Kultur på tvers av grensene er en viktig del av Finnlitts profil, som utfordres av koronapandemien. Vi er glade for å ha en god digital løsning som viderefører vår nettverksbygging mellom bibliotekarer fra Russland og Nord-Norge. Både publikum og bibliotekarer får økt kjennskap til russisk litteratur og russiske forfattere på festivalen. Disse opplevelsene og disse kunnskapene vil bibliotekarene

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
142
Utenlandske
51
Norske
89
Ungdom
10 (norske og utenlandske)