Stor økning for BarentsKult i 2017

I 2017 var det 13 prosent vekst i tildelingene til BarentsKult og hele 19 nyskapende kulturprosjekter fikk støtte.

I 2017 ble det tildelt 10 094 000 kroner til 19 ulike BarentsKult-prosjekter. Komafest i Vardø fikk støtte til sitt kunstprosjekt New Chapter i Teriberka, hvor de blant annet transformerer en forlatt militærvogn til et mobilt selvbetjent bibliotek.
­­

Troms fikk støtte til flest enkeltstående BarentsKult-prosjekter i 2017, mens Finnmark fikk mest støttemidler.

Folk i Vardø og Teriberka har samarbeidet i flere århundrer gjennom pomorhandelen. De siste årene har dette videreutviklet seg gjennom Barentssamarbeidet.

I 2017 var BarentsKult-prosjektet New Chapter med på å styrke de historiske båndene mellom Vardø og Teriberka ytterligere.

Viktig program
Brona Keenan i Komafest ved Varangermuseet er prosjektleder for prosjektet New Chapter, som er et samarbeid mellom kunstnermiljøer i Vardø og Teriberka.

Keenan fremhever betydningen av BarentsKult for profesjonell kunst og kultur i Barentsregionen. 

- For oss er det helt avgjørende å få støtte fra BarentsKult. Vi kunne ikke ha gjennomført prosjektet uten midlene fra programmet, sier Keenan. 

At de har fått BarentsKult-støtte som tildeles lokalt i nord er også med på å styrke finansieringsplanen for prosjektet.

- Det styrker vår mulighet til å få støtte fra andre nasjonale finansieringsordninger for kultur, forklarer Keenan.

Street art kunstner Pøbel
New Chapter er en idé fra street art kunstneren Pøbel. Han er mest kjent for sitt arbeid med street art i Vardø. Nå har han tatt elementer herfra med seg videre til et nytt prosjekt i Teriberka, i ett tett samarbeid med Komafest ved Varangermuseet. 

- Vardø og Teriberka har en lik historie der de begge har vært gjennom en omstilling og bortfall av fiskeindustrien, som har medført stor fraflytting. For begge byer har det vært viktig å finne tilbake troen på sin egen by. Det å se det unike ved sitt eget sted og se en fremtid for byen sin er mye av motivasjonen og målsetningen som ligger i prosjektene våre i Vardø og Teriberka, sier Keenan.  

Tildelingene har variert siden 2013, men med en god økning i fjor.

Stor aktivitet i Troms
Komafest ved Varangermuseet fikk 1 million kroner i prosjektstøtte og var ett av 19 kunstprosjekter som fikk støtte fra BarentsKult i 2017. Tilsammen ble det tildelt 10 094 000 kroner fra dette programmet i 2017.

Troms og Finnmark er de to mest aktive norske regionene. Det normale for Barentsprosjekter er at aktiviteten synker jo lenger bort fra grensen en kommer, men for BarentsKult er det ikke helt slik. Det var faktisk flest prosjekter fra Troms som fikk innvilget støtte i 2017.

Rådgiver Margrethe Alnes fra Barentssekretariatet, som er koordinator for BarentsKult-programmet, roser de store og aktive kulturaktørene i Troms.   

- Ikke minst er det positive Russlands-samarbeidet som drives frem av Tromsø Internasjonale Filmfestival en viktig bidragsyter til den gode statistikken, sier Alnes. 

Statistikken lyver litt
I Nordland er det derimot bare en søknad som har fått støtte i 2017. Alnes mener det er viktig å se litt bak statistikken, for et prosjekt fra Finnmark er ikke nødvendigvis så geografisk begrenset.

- Det er en rekke kunstnere fra Nordland med i flere av prosjektene i Troms og Finnmark, så nordlendinger er mer aktive i BarentsKult enn tallene viser. Men det er selvsagt ikke tvil om at det er plass til langt flere Nordlandsprosjekter i søknadsbunken for 2018. 

Alnes synes det er viktig å poengtere for kunstmiljøer i Nordland at i BarentsKult-søknader er det er mulig å ha samarbeidspartner Leningrad Oblast også. 

Programmet har 9 000 000 kroner til fordeling hvert år, men det har vært mulig å overføre gjenstående tilskudd fra tidligere år. Det kom godt medi fjor siden det var så mange gode prosjektsøknader.

Programmet finansieres av av Utenriksdepartementet (3 000 000 NOK), Kulturdepartementet (3 000 000 NOK), Nordland Fylkeskommune (1 000 000 NOK), Troms Fylkeskommune (1 000 000 NOK) og Finnmark Fylkeskommune (1 000 000 NOK).  

Søkere i Troms og Finnmark har vært de mest aktive de siste fem årene.

Nyskapende kunst og kultur
Målsetningen for BarentsKult er å bidra til realiseringen av større kunst og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere. Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene.

Siden 2013 har det blitt tildelt litt over 51 300 000 kroner til BarentsKult. Tildelingene i denne femårs-perioden er ganske lik statistikken for 2017, men der det er Troms som har mottatt den største andelen av prosjektmidlene.  

Programmet har eksistert siden 2008, og i 2014 ble det gjennomført en evaluering av programmet av FNI. I den ble det konkludert med at BarentsKult har vært en like stor berikelse for kulturlivet på begge sider av grensen. 

Berikelse for kulturnæringer
- Mange er forutinntatt og tror at disse prosjektene først og fremst er en berikelse for de russiske kunstnerne som deltar. Men rapportevalueringen viste derimot at økt deltakelse av russiske kunstnere i nordnorske kunstprosjekter, har vært en kanskje enda større berikelse for kunstnerne i Norge. Det har gitt mange et helt annet syn på moderne russisk kunst og kultur, forteller Alnes. 

Det tildeles støtte til BarentsKult-prosjekter to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. De som mener de har et kunst- og kulturprosjekt som kan være aktuelt for BarentsKult har med andre ord litt under en måned på å få levert inn søknaden. 

Under finner du en presentasjon av alle de 19 prosjektene som fikk prosjektstøtte fra BarentsKult i 2017. 

Last ned en oversikt med alle prosjektene fra 2017

Tildelinger høsten 2017

Riddu bestillingskonsert 2018
Riddu Riddu Festivála
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 250 000 NOK

 


Planning project The Arctic Moving Image
Ellida AS
Prosjektet startes: atsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 150 000 NOK

 


Ice Marionettes II
Alta kommune
Prosjektet startes:
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 400 000 NOK

 


RuNoLab Teaterplattform
RuNo Teater
Prosjektet startes: atsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 150 000 NOK

 


Stumme bilder, levende musikk: Barents Stumfilm 2018
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000 NOK

 


Living Earth
Hilde Merete Methi
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Films from the North 2018
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektet startes: 1
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 900 000 NOK

 


Driftwood 
Arctic Culture Lab
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Festivalen Barents Spektakel 2018-4 prosjekter
Pikene på broen
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 1 500 000 NOK

 

Tildelinger våren 2017

NoXaS, Saturnalia and Osadchuk
NoXaS
Prosjektet startes: 0
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 205 000 NOK

 


Seilprosjektet
Lebesby kommune
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 200 000 NOK

 


Grenseløs Klang
Arktisk Sinfonietta
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 800 000 NOK

 


Over borders
Scott Thoe
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 149 000 NOK

 


New Chapter
Komafest ved Varangermuseum
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000 NOK

 


Pilot: Small Projects Barents Nomadic Artists
Small Projects
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 500 000 NOK

 


Katalog/bok for Den røde armés tilbaketrekning
Nordnorsk Kunstmuseum
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 315 000 NOK

 


Treskatresk - torsken knitrer
TheRokkOnes Productions
Prosjektet startes: atsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 500000 NOK

 


BAR International 2017 - "Kulturstevner"
Pikene på broen
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000 NOK

 


Reise til Narjan-Mar
Solveig Ovanger
Prosjektet startes: 
Satsingsområde: Barentskult
Barentssekretariatets støtte: 75 000 NOK

­­