Treskatresk - torsken knitrer

Søker
TheRokkOnes Productions
Troms
Samarbeidspartner
Andrei Kondakov
Karelia
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­

Vi er to norske og to russiske jazzmusikere som har funnet hverandre både personlig og musikalsk. Nå ønsker vi å gjøre et større prosjekt for å forankre musikken og budskapet til bandet TRESKATRESK (ordspill - betyr omtrentlig "torskens knitring") i Barentsregionen gjennom seks workshops fordelt over seks perioder. Fra september 2017 til desember 2018 skal vi jobbe med utvalgte institusjoner og festivaler i Tromsø, Mo i Rana, St.Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk og Murmansk. I løpet av hver prosjektdel skal vi komponere musikk, ha workshops og spille sammen med lokale musikere og musikkstudenter, og møte publikum med konserter. Målene med prosjektet er å skape og formidle musikk som kombinerer særegne sjangertrekk ved norsk og russisk jazz, å formidle et ordløst budskap om de menneskelige aspektene som forener nordmenn og russere, inspirere andre musikere til norskrussisk samarbeid, og ikke minst å etablere en fast plattform for musikalsk samarbeid som kan leve videre i flere år etter at prosjektperioden er over - med konserter både i Norge, Russland og internasjonalt. Bandnavnet TRESKATRESK setter på en kortfattet og poetisk måte ord på det som historisk sett bandt Nord-Norge og Nordvest-Russland sammen, nemlig pomorhandelen - La oss begynne å lytte til torskens knitring igjen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4
Utenlandske
2
Norske
2