Films from the North 2018

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Troms
Partner
Northern Character Film and TV festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
900 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
50
Russiske
10
Norske
29

­­

Prosjektet utvikler en vesentlig arena for filmbransje i Barentsregionen. Gjennom ulike tiltak vil profesjonelle filmskapere få mulighet til å vise frem sine nyeste verk til et stort publikum. Vi vil lage og presentere kort- og dokumentar-filmprogrammet «Film fra Nord», som består av filmer fra nordområdene på TIFF i januar. Etter festivalen blir et utvalg av filmer fra dette programmet presentert i Nordvest-Russland og i Nord-Norge, gjennom en turné med filmskapere tilstede. Vi skal også samarbeide med filmskapere og andre filmformidlere i regionen om program, kompetanseutvikling og -utveksling gjennom hele året. Dette vil styrke TIFFs posisjon som en av de viktigste kulturformidlere, utvikle publikum og filmbransje i Barentsregionen, samt gi rom for å la filmskapere fortelle historier fra Nordområdene.