Katalog/bok for Den røde armés tilbaketrekning

Søker
Nordnorsk Kunstmuseum
Troms
Samarbeidspartner
Galleri Ч9
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
315 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­

Ivan Galuzin og Nordnorsk Kunstmuseum ved Lise Dahl, skal i samarbeid med Glafira Severianova gi ut publikasjonen i forbindelse med den turnerende utstillingen Den røde armés tilbaketrekning. Boken skal være trespråklig og i tillegg til å dekke de fem utstillingene inneholde analytiske tekster, research materiale i form av bilde og tekst, intervjuer med kunstnere og deltagere. Boken lanseres våren 2017 i Tromsø, Oslo og Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10
Utenlandske
5
Norske
4