Planning project The Arctic Moving Image

Applicant
Ellida AS
Troms
Partner
NGO ‚Kulturny Zentr' of the Arkhangelsk branch of the Allrussian Union of Artists
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
29
Russiske
7
Norske
12

­­

NGO ‚Kulturny Zentr' of the Arkhangelsk branch of the Allrussian Union of Artists og Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) legger til rette for et planleggingsprosjekt for et kuratorisk prosjekt som skal skje på AMIFF 2018. Det innvolverer to seminarer, ett i Harstad og ett i Arkhangelsk, i perioden januar - juni 2018, der to anerkjente kuratorer fra NordNorge og Russland, samler kunstnere og akademikere fra hele Arktis for erfaringsutveklsing og kompetansebygging.