BAR International 2017 - "Kulturstevner"

Søker
Pikene på broen
Finnmark
Samarbeidspartner
Arctic Art Forum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
1 000 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­

PB har hatt årlige prosjektbaserte besøksprogram for kunstnere i Barents fra 2004. Vi introduserer dem for området gjennom et aktivt informasjonsprogram, reiser i grenseområdet, besøk til virksomheter og samtaler med lokale eksperter om relevante tema. Gruppesammensetningen i programmet, bidrar til nye, aktuelle nettverk for deltakerne. Programmet tilpasses deretter til og gir den enkelte best mulig grunnlag for å gå inn i en ide og produksjonsfase for ny aktuell kunstproduksjon som kommenterer liv og samfunn i våre nordlige områder. Underveis vil et interaktivt BAR tilbud gi barn, unge og andre ny kunnskap og gode opplevelser.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
65
Russiske
18
Norske
32
Ungdom
65 (norske og russiske)