Grenseløs Klang

Applicant
Arktisk Sinfonietta
Troms
Partner
Murmansk Philharmonic Hall
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
800 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
62
Russiske
39
Norske
19

­­

Arktisk Sinfonietta med sin base i Tromsø har etablert et sterkt samarbeid med kammerorkesterene i Murmansk og Arkangelsk. Den felles tanken er å åpne opp for nye strømninger i Russisk og Norsk samtidsmusikk for deretter å presentere dette i begge land med norske musikere og russiske musikere.

Prosjektet startet i 2015 med reise til Murmansk og Arkangelsk for å etablere og presentere ideen til de to kammerorkesterene i Russland. Det resulterte i et forprosjekt med 3 konserter i Russland og 4 i Norge, med norske og russiske musikere. Prosjektet har hvert år klart å lage banebrytende produksjoner som har resultert i genuine produksjoner i begge land.

Musikk er et universalt språk slik at vi i Arktisk Sinfonietta mener at her er det store muligheter for varig samarbeid mellom ensemblene og byene som vil resultere i fremragende konserter der man presenterer ny norsk musikk i Russland, og ny russisk musikk som blir presentert i Norge. Etter etableringen av rammene rundt forprosjektet i 2015,2016 ser vi at dette har vært et meget rikt samarbeid der man har vært helt og holdent likeverdie partnere i prosjektet. Man merker den positive responsen og nysgjerrigheten på hverandres kulturforståelse, både med musikere men også publikum både i Norge og Russland.