NoXaS, Saturnalia and Osadchuk

Applicant
NoXaS
Troms
Partner
Saturnalia Kammerorkester
Karelia
Barentssekretariatets støtte
205 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
20
Russiske
13
Norske
7

­­

Kammerorkesteret Saturnalia (Russland), saxofonkvartetten NoXaS (Norge) og duoen Aelita og Sergej Osadchuk (Norge)skal i løpet av 18 måneder arrangere 3 møter der vi skal utforske hverandres musikalske kultur. Vi vil se på tradisjon og arbeidsmåter i møtet med kjente norske og russisk verk. Helt nykomponerte verk skal også skapes som en del av hele prosessen.