Driftwood

Søker
Arctic Culture Lab
Finnmark
Samarbeidspartner
Onezhskiy municipal district, department of culture
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­

«Driftwood» er et samarbeidsprosjekt mellom Arctic Culture Lab (Nord-Norge) og Kulturdepartementet i Onezhskiy distrikt. I dialog med 12 utvalgte kunstnere fra NO ad RU og med fokus på Nordkyn-halvøya i Nord-Norge og Onega-halvøya i Nordvest-Russland, ønsker vi å utvikle nye formidlingsmetoder og innovative konsepter for å øke interessen for samtidskunst som katalysator for dialog i bygdene langs kysten av Barentshavet med tilsvarende størrelse og levebrød på begge sider av grensen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Russiske
6
Norske
6