RuNoLab Teaterplattform

Applicant
RuNo Teater
Troms
Partner
Monplezir Teater
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Barentskult
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
19
Russiske
9
Norske
10

­­

tidsrommet 4. april 2018 – 13.april 2018 skal RuNo Teater i samarbed med Monplezir teater, Rådstua Teaterhus og HATS – Hålogaland Amatørteaterselskap arrangere og gjennomføre RuNoLab Teaterplattform hvor norske og russiske profesjonelle kunstnere samles for å framføre sine forestillinger, delta på kurs sammen, bli kjent med hverandre, få inspirasjon til å samarbeide og lage ny forestillinger i framtiden sammen, dele erfaringer og bygge nettverk.