Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
56 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
370 000 NOK

­­

Bryteklubben Tana
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

­­

Aquaclture & Environmental Consulting AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Veterinærinstituttet Nord‐Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Kirkenes videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Kulturformidlingen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
117 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
15 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK

­­

Elisabeth Scheller
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
49 000 NOK

­­

Finnmark Operakor
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­