Barentsstevnet

Søker
Kirkenes svømmeklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Svømmeklubber i russisk Barentsregion
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Kirkenes Svømmeklubb ønsker å invitere til sammen 130 svømmere, trenere og ledere fra 13 ulike klubber og sportsskoler i Murmansk og Arkhangelsk fylker til sitt årlige Barentsstevne i januar 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
305
Ungdom
248 (norske og russiske)