Konkurransetrening for utøvere i rytmisk gymnastikk

Søker
Tromsø turnforening
Troms
Samarbeidspartner
Idrettskole DUSSH 12, Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Formålet med prosjektet er kompetanse- og erfaringsutveksling og konkurransetrening for utøvere i rytmisk gymnastikk i Tromsø. Prosjektet er tenkt som internasjonal konkurransetrening og perfeksjonering for gymnastene fra Tromsø før ny norsk konkurransesesong starter i januar 2015. Det er også en målsetning å utvikle relasjonene og videreutvikle samarbeidet med trenere og gymnaster fra Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
106
Ungdom
86 (norske og russiske)