Arctic Frontiers 2015 "Climate and Energy"

Søker
Akvaplan-niva AS
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
380 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektet sikrer kontinuitet for russisk interesse i Arctic Frontiers blant annet ved å ta opp felles utfordringer knyttet til klima og miljøutfordringer i nord. Markedsføring i Russland skjer ved at Arctic Frontiers er en sentral arena for møte med arktisk kompetanse innen miljø, ressursforvaltning og politikk. Konferansen blir simultantolket live på internett og i salen til russisk, engelsk og norsk. Prosjektet bidrar til å videreføre norsk‐russiske nettverk innen forskning, politikk, forvaltning og næringsliv.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
1400