Russisk deltakelse i Kirkeneskonferansen

Søker
Kirkenes Næringshage AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Storvik Consult
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Kirkeneskonferansen har som målsetting å være en møteplass for utvikling av nordområdene. Prosjektet har som mål å rekruttere russisk deltakelse.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
320