Barents Voluntary Arrangements Exchange 2015

Applicant
IntraAct Productions
Nordland
Partner
Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
95
Ungdom
61 (norske og russiske)

­­

Hovedformålet med Barents Voluntary Arrangements Exchange (VAE) prosjektet er å hjelpe Russiske festival og konsertarrangører til å heve sin arrangørkompetanse på musikk og kulturproduksjoner. Dette vil skje ved hjelp av frivillige arbeid, og profesjonell assistanse slik at vi kan utvikle en felles og likeverdig arrangørplattform som medvirker til at artister og band som gjester Russland/Barents oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet.