Opplæring i kognitiv psykoterapi for fastleger

Søker
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Troms
Samarbeidspartner
Northern State Medical University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Psykiske lidelser forekommer hyppig blant de pasienter som kommer til russiske allmennleger. Tradisjonelt har disse ikke fått opplæring i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. Dette har vært et anliggende for de spesialiserte tjenestene. Russiske myndigheter gjennomfører nå helsereformer som krever at fastleger også tar ansvar for mennesker med psykiske lidelser. Universitetet i Arkhangelsk har i denne sammenheng bedt oss om å gi opplæring i kognitiv terapi for russiske allmennleger som som ledd i universitetets postdiplomutdanningsprogram for disse.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
22