NUFF@TIFF - Kritisk dokumentar

Søker
Nordisk Ungdoms Filmfestival
Troms
Samarbeidspartner
Mr Pink
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Nordisk Ungdoms Filmfestival, ungdomskulturhuset Mr Pink og Media Lab Arkhangelsk skal arrangere en workshop i Tromsø i perioden 12.‐18. januar 2015. Under tittelen "Kritisk dokumentar og journalisme" skal 8 deltakere fra Nord‐Norge og Nordvest-Russland møtes for å lage en kritisk dokumentar om Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Målet for prosjektet er å undersøke hva kritisk journalistikk og dokumentarfilm er, hvorfor er det så viktig og hva vi kan lære av hverandre ved å samarbeide over grensene.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8
Ungdom
8 (norske og russiske)