SOS barnebyer og Pasvik folkehøgskole 2015

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
SOS barnebyer Kandalaksha
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Ungdom fra SOS-barnebyer sitt ungdomssenter i Murmansk skal få muligheten til å lære litt om Norge og om hvordan norsk ungdom har det. Tilsvarende ønsker søker at norsk ungdom skal få et innblikk i situasjonen for russisk ungdom som vokser opp på barnehjem og institusjon i Russland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
27
Ungdom
24 (norske og russiske)