ICE 2015 - Ice connection engagement

Søker
Alta kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Exhibition and tourist center "Snow Village", Kirovsk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Alta kommune og Snow Village ønsker i samarbeid å utvikle snø‐ og isattraksjoner i tilknytning til Snegoled Isskulpturfestival i Kirovsk januar 2015 og Borealis Vinterfestival i Alta mars 2015, gjennom gjensidig praktisk deltakelse, utveksling av erfaring og kompetanse. Søker vil motivere og engasjere ungdom, frivillige og relevante fagmiljøer til deltakelse og i fellesskap utvikle spennende snø‐ og isprosjekter.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Ungdom
10 (norske og russiske)