Russiske praktikanter til Norge 2015

Søker
Landbruk Nord
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Landbruk Nord, Fylkesmannen i Finnmark, Fyklkesmannen i Troms, Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum og Høyskolen i Nord Trøndelag har intensjonsavtaler og samarbeid med formål å gi studenter fra studieplasser i Arkhangelsk med landbruksfaglig studeiretning praksisår på Norske gårder først og fremst i Nord-Norge.Hensikten er å styrke kompetansen innen primærnæringene i Barentsregionen. Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til god kompetanse både praktisk og faglig innenfor landbruket i Nord-Norge.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
14
Ungdom
14 (norske og russiske)