Alle prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Nordlysfestivalen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
900 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Haugen Produksjoner
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

­­

Dages Kulturverksted
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
44 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
520 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
320 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
306 000 NOK

­­

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
123 000 NOK

­­

Pedagogisk-psykologisk distriktstjeneste PPD Vesterålen og Løddingen
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
230 000 NOK

­­

Fretex Nord-Norge AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
190 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
225 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
600 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­