Skoletur til Russland

Applicant
Alta folkehøgskole
Finnmark
Partner
Gymnasium nr 10
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
144
Russiske
60
Norske
84
Ungdom
144 (norske og russiske)

­­

­­

Alta folkehøgskoles elever reiser på skoletur til Murmansk i november, der de møtes av russiske ungdommer som de bor hos i tre døgn. De er sammen på gymnas i undervisning og aktiviteter, på fritida i byen og hjemme, og arrangerer en felles konsert. De blir kjent med hverandres liv og kultur, og får en økt forståelse for sitt naboland.