75 års frigjøringsmarkering høsten 2019

Applicant
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Partner
Petchenga kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
2286
Russiske
80
Norske
2200
Ungdom
1232 (norske og russiske)

­­

Sør-Varanger kommune er vertskap for 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 2019. Det blir en rekke markeringer gjennom året. Hovedtyngden av arrangementene vil gå fra 23.-26. oktober i Kirkenes.

­­

Høsten 1944 ble Sør-Varanger og Øst-Finnmark frigjort av den Rød Arme. Dette har blitt behørig markert hvert femte år. Vi som bor i dette grenseområdet er stolt over vår historie. Men vår historie om krigen og frigjøringen er dessverre lite kjent nasjonalt. Jubileumsmarkeringene er en god mulighet til å rette fokus på kampene som pågikk i nord og hvilke lidelser soldater og lokalbefolkningen måtte gå gjennom. Ikke minst er dette en viktig begivenhet for å komme sammen og minnes de falne. Dessverre er det ikke mange tidsvitner igjen fra frigjøringen. Markeringen i 2019 blir derfor kanskje siste gang vi får møte og høre historier fra de som opplevde krigen i vår kommune.