Videreføring av hospitering

Applicant
Hadsel Videregående skole
Nordland
Partner
Gymnasium 21
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
217 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
76
Russiske
60
Norske
16
Ungdom
63 (norske og russiske)

­­

13 elever og 3 lærere fra Hadsel videregående skole skal reise fra Hadsel kommune i Nordland til Gymnasium 21 i Arkhangelsk for å hospitere ved skolen en uke i november. Alle elevene som reiser går på studiespesialiserende andre året og lærer seg russisk som fremmedspråk. Lærerne som følger med er russisklærer, lærer tilknyttet trinnet og lærer i språk og realfag. Formålet er at både norske og russiske elever skal lære seg fremmedspråkene bedre, få mulighet til å praktisere hverandres språk, få innsikt og kjennskap til hverandres skolehverdag, kultur og historie. Ved at elevene bor i vertsfamilier, får de en unik mulighet til å få oppleve russisk hverdagsliv, ta del i familieliv, samt få venner.