Norsk-russisk historisk og vennskapelig samvær

Søker
Norsk-russisk vennskapsforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Blokkadebarna
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
63 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21
Russiske
7
Norske
14

­­

Prosjektet er et samarbeid mellom to fredsskapende foreninger i Norge og Russland. Hvert år i oktober møtes foreningene. Hensikten med prosjektet er å fortsette å forebygge fred gjennom vennskap og kjennskap til hverandres kultur og historie.­­