Menighetsbesøk

Applicant
Tromsøysund sokn
Troms
Partner
Trefoldighetskirken
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
103
Russiske
11
Norske
92
Ungdom
79 (norske og russiske)

­­

­­Menighetsbesøk fra vennskapsmenigheten Trefoldighetskirken i Arkhangelsk til Ishavskatedralen i Tromsøysund menighet. Personer fra menighetens familiesenter, samt gruppen "Ukjent komponist", inviteres til Tromsø for nettverksbygging, erfaringsutveksling, berikelse av musikalske uttrykk (folketoner og Ten sing-bevegelsen), og økumenisk satsing.